نام کاربری :
فراموشی رمزعبور
رمز عبور :
ورود
v
سال مالی :
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 1 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   146   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
کد تعرفهنام تعرفهقیمت دولتی 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
0000080294بررسي اتوايمون آنتي بادي در سرم بيماران38000سوابق
0000080295فصد درماني41000سوابق
0000080296انجام CIC در خون (Circulating immune Complex)35000سوابق
0000080297اتوهموليز21000سوابق
0000080301RF12000سوابق
0000080303آزمايش رايت21000سوابق
0000080304کومبس رايت31000سوابق
00000803052MEآزمايش23000سوابق
0000080306ASOتيتر23000سوابق
0000080307جستجوي آنتي بادي هتروفيل (آزمايش پل پونل)32000سوابق
             
عمومی
عمومی