برای ورود به سیستم اینجا را کلیک نمایید.
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 12 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
ردیف در هر صفحه :
v
کد تعرفه
نام تعرفه
قیمت دولتی
سوابق0000702095سي‌تي‌اسکن اوربيت (هر جهت- با تزريق) 403,920
سوابق0000702100سي‌تي‌اسکن اوربيت (هر جهت- با و بدون تزريق) 624,800
سوابق0000702100سي‌تي‌اسکن اوربيت (هر جهت- با و بدون تزريق) 624,800
سوابق0000702105سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 426,800
سوابق0000702105سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 426,800
سوابق0000702110سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 624,800
سوابق0000702110سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 624,800
سوابق0000702115سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 843,040
سوابق0000702115سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 843,040
سوابق0000702120سي‌تي‌اسکن اوربيت (دوجهت - بدون تزريق) 504,240
صفحه 1 از 162 (1619 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
160
161
162
بعدی
             
عمومی
عمومی