نام کاربری :
فراموشی رمزعبور
رمز عبور :
ورود
v
سال مالی :
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 30 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   159   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
کد تعرفهنام تعرفهقیمت دولتی 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
0000702095سي تي اسكن اوربيت ( هر جهت- با تزريق)403920سوابق
0000702100سي تي اسكن اوربيت ( هر جهت- با و بدون تزريق)624800سوابق
0000702100سي تي اسكن اوربيت ( هر جهت- با و بدون تزريق)624800سوابق
0000702105سي تي اسکن اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق426800سوابق
0000702105سي تي اسکن اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق426800سوابق
0000702110سي تي اسکن اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق624800سوابق
0000702110سي تي اسکن اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق624800سوابق
0000702115سي تي اسکن اربيت-سلا پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش843040سوابق
0000702115سي تي اسکن اربيت-سلا پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش843040سوابق
0000702120سي تي اسكن اوربيت (دوجهت - بدون تزريق)504240سوابق
             
عمومی
عمومی