نام کاربری :
فراموشی رمزعبور
رمز عبور :
ورود
v
سال مالی :
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 1 -
فرم ثبت نام در بخش پزشکان
اگر تاکنون در بخش پزشکان ثبت نام نکرده اید، لطفا برای استفاده از امکانات و سرویسهای این بخش فرم زیر را بدقت مطالعه و پر نمائید.
پر کردن کلیه گزینه هایی که با ستاره مشخص شده اند الزامی است. 

لیست امکانات موجود در این بخش :

برای کلیه پزشکان و دندانپزشکان فقط مخصوص پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد
1) شاخص ریالی نسخ داروخانه ای پزشک
2) شاخص ریالی نسخ آزمایشگاهی پزشک
3) شاخص میانگین اقلام داروهای تجویزی
4) شاخص میانگین آزمایشات تجویزی
5) شاخص ریالی 5 قلم اول داروهای تجویزی
6) شاخص تعدادی 5 قلم اول داروهای تجویزی
1) صورتحساب ماهانه پزشک
2) گروههای دارویی
3) تداخلات دارویی نسخ
   
نظام پزشکی
*شماره نظام پزشکی :  
متقاضی شرکت در طرح نوین ارائه خدمات درمانی می باشم.
در صورتی که مایل به مشارکت در طرح نوین ارائه خدمات درمانی می باشید این قسمت را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب این گزینه، اگر در حال حاضر طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نباشید به صفحه بارگذاری تصاویر اسکن شده مدارک (شامل پروانه مطب، پروانه دائم، کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، نمونه خط و امضاء و مهر و کروکی مطب در برگه سر نسخه) هدایت می شوید.
اطلاعات شخصی
*نام : *جنسیت : *نام کاربری :
*نام خانوادگی : تاریخ تولد : نمایش پنجره تاریخ *رمز عبور :
*کد ملی : *تلفن همراه : *تکرار رمز عبور :
* پست الکترونیکی :
عکس پرسنلی :    
(عکس تمام رخ  3x4 با رعایت موازین اسلامی)
         
اطلاعات تحصیلی
*نوع فعالیت : *نوع تخصص :
*دانشگاه محل تحصیل : *سال اخذ آخرین مدرک :     مثال 1380 
اطلاعات شغلی
* طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هستم نیستم *نوع فعالیت :
*محل طبابت : *استان محل فعالیت :
*تلفن محل فعالیت : - *نوع شیفت کاری :
آدرس محل فعالیت :
کد پستی 10رقمی محل فعالیت :
روزهای فعالیت پزشک امین :
*سقف پذیرش بیمار : (تعداد بیمار موردپذیرش شما در طرح نوین ارائه خدمات درمانی-حداکثر مجاز=2500)
کد امنیتی
نمایش کد جدیدنمایش کد جدید
 
عمومی
عمومی