برای ورود به سیستم اینجا را کلیک نمایید.
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 11 -
جستجو در لیست داروها
کد دارو : شکل دارو : تاریخ تغییر قیمت از :

تا :
نمایش پنجره تاریخ
نام دارو : نمایش پنجره تاریخ
توجه: قیمت هایی که در این لیست ملاحظه می فرمائید، صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و همزمان با ارسال قیمت های جدید از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت به روز می گردد. لذا برای داروخانه های طرف قرارداد، فقط قیمت هایی که از طریق "لیست داروهای استان" به هنگام ورود به پورتلت شخصی خود ملاحظه می نمایند، قابل استناد می باشد.
لیست داروها
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
کد دارونام داروشکل داروقیمتتاریخ موثر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
00001ACA TABTABLET22021/06/1390
00003ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROPDROP530030/06/1390
00004ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOLSOLUTION660008/05/1390
00005ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSPSUSPENTION840008/05/1390
00006ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPPSUPPOSITORY82507/08/1390
00007ACETAMINOPHEN 325MG TABTABLET13021/06/1390
00008ACETAMINOPHEN 325MG SUPPSUPPOSITORY88007/08/1390
00009ACETAMINOPHEN 80MG TABTABLET4408/01/1385
00011ACETAZOLAMIDE 250MG TABTABLET25008/01/1385
00017ACITRETIN 10MG CAPCAPSULE980022/06/1388
عمومی
عمومی