نام کاربری :
فراموشی رمزعبور
رمز عبور :
ورود
v
سال مالی :
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > فارماکوپه دارویی آخرین بروزرسانی : 31 -
جستجو در لیست داروها
کد دارو : نام دارو :
کد تخصص : نام تخصص :
شکل دارو : حضور در دفتر :
بیمه ای : بیمارستانی :
یارانه ای : پرونده ای :
تاریخ تغییر قیمت از : نمایش پنجره تاریخ تا : نمایش پنجره تاریخ
لیست داروها
*داروهای صرفا وبی داروهایی هستند که صرفا پس از اخذ تاییدیه در سایت معاونت درمان قابل ارائه به بیماران می باشند.
*داروهایی که درصد سهم سازمان آنها در لیست مشخص نشده بر اساس ضوابط جاری سازمان تامین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت خواهند بود.
کد دارو
نام دارو
بیمه
بیمارستانی
حضور در دفتر اسناد
پرونده ای
سقف تجویز
صرفا وبی
حداکثر بها
حداقل بها
یارانه
درصد سهم سازمان
تخصص های مرتبط
تخصص های نامرتبط
01211THEOPHYLLINE-G 120ML SYRUP SYRUPاستنيستخيرخير3خير2000017000ندارد---
01212THERMORUB® 19G OINT 19G OINTMENTنيستنيستخيرخير3خير  ندارد---
01213THERMORUB® 38G OINT 38G OINTMENTنيستنيستخيرخير3خير  ندارد---
01214THIABENDAZOLE 500MG CHEWABLE TAB 500MG TABLETاستنيستخيرخير200خير28002800ندارد---
01735VASELINE 40 GRAM OINT 40G OINTMENTنيستنيستخيرخير3خير  ندارد---
02661VASELINE BULK BULKاستنيستخيرخير5000خير100100ندارد---
01277VASOPRESSIN 20PRESSOR U/ML AMP INJECTIONاستاستخيرخير10خير7500075000ندارد---
01705VECURONIUM BROMIDE 10MG VIAL 10MG INJECTIONنيستنيستخيرخير10خير  ندارد---
01279VERAPAMIL HCL 40MG TAB 40MG TABLETاستنيستخيرخير300خير500500ندارد---
01280VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP 5MG/2ML INJECTIONاستنيستخيرخير10خير54005400ندارد---
صفحه 1 از 306 (3055 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
304
305
306
بعدی
عمومی
عمومی