برای ورود به سیستم اینجا را کلیک نمایید.
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 10 -
جستجو در لیست داروها
کد دارو : نام دارو :
کد تخصص : نام تخصص :
شکل دارو : حضور در دفتر :
بیمه ای : بیمارستانی :
یارانه ای : پرونده ای :
صرفا وبی : نیاز به ثبت بارکد :
تاریخ تغییر قیمت از : نمایش پنجره تاریخ تا : نمایش پنجره تاریخ
لیست داروها
*داروهای صرفا وبی داروهایی هستند که صرفا پس از اخذ تاییدیه در سایت معاونت درمان قابل ارائه به بیماران می باشند.
*داروهایی که درصد سهم سازمان آنها در لیست مشخص نشده بر اساس ضوابط جاری سازمان تامین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت خواهند بود.
کد دارو
نام دارو
بیمه
بیمارستانی
حضور در دفتر اسناد
پرونده ای
سقف تجویز
سقف سن
صرفا وبی
نیاز به ثبت بارکد
نیاز به اخذ مدرک
حداکثر بها
حداقل بها
یارانه
درصد سهم سازمان
تخصص های مرتبط
تخصص های نامرتبط
21610PEDIATRIC GRIPPE 120ML SYRUP استنيستخيرخير5000 خيرخيرخير00ندارد---
01211THEOPHYLLINE-G 120ML SYRUP SYRUPاستنيستخيرخير3 خيرخيرخير2300020000ندارد---
01214THIABENDAZOLE 500MG CHEWABLE TAB 500MG TABLETاستنيستخيرخير200 خيرخيرخير28002800ندارد---
02661VASELINE BULK BULKاستنيستخيرخير5000 خيرخيرخير100100ندارد---
01277VASOPRESSIN 20PRESSOR U/ML AMP INJECTIONاستاستخيرخير10 خيرخيرخير7500075000ندارد---
01279VERAPAMIL HCL 40MG TAB 40MG TABLETاستنيستخيرخير300 خيرخيرخير500500ندارد---
01280VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP 5MG/2ML INJECTIONاستنيستخيرخير10 خيرخيرخير54005400ندارد---
01706VERAPAMIL HCL 80MG TAB 80MG TABLETاستنيستخيرخير200 خيرخيرخير00ندارد---
01278VERAPAMIL HCL SR 240MG TAB 240MG TABLETاستنيستخيرخير200 خيرخيرخير00ندارد---
66663VIBRIL ROLLاستنيستخيرخير200 خيرخيرخير12801280ندارد---
صفحه 1 از 224 (2236 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
222
223
224
بعدی
عمومی
عمومی